Castellano Català
Edo Maquinaria
Edo Maquinaria
LloguerLloguer

Baixant runes boca/Producte en Lloguer
(*) La imatge mostrada podria no correspondre exactament amb el producte
Veure imatge detallada

Baixant runes boca
Producte en Lloguer

Eina de treball per a la construcció. Faciliten de manera neta i segura el transport de la runa fins al contenidor de residus maximitzant la seguretat i neteja a l'entorn de treball. Els baixants de runa faciliten l'evacuació de residus independentment de les condicions climatològiques cap als contenidors.


Sol-licitar  

Característiques tècniques
- Altura tub 106,00 cm
- Diàmetre màxim 49,00 cm
- Diàmetre mínim 40,00 cm
- Altura boca descàrrega 43,00 cm
- Profunditat boca 49,00 cm
- Material polietilè
- Color negre