Castellano Català
Edo Maquinaria
Edo Maquinaria
LloguerLloguer

Encofrat metàl·lic/Producte en Lloguer
(*) La imatge mostrada podria no correspondre exactament amb el producte
Veure imatge detallada

Encofrat metàl·lic
Producte en LloguerSol-licitar  

Característiques tècniques
Panell metàl·lic

50 x 50 x 2 cm