Castellano Català
Edo Maquinaria
Edo Maquinaria
LloguerLloguer

Talla Terratzos/Producte en Lloguer
(*) La imatge mostrada podria no correspondre exactament amb el producte
Veure imatge detallada

Talla Terratzos
Producte en Lloguer

Talladora manual per al tall de rajoles de terratzo.


Sol-licitar  

Característiques tècniques
G-4 - Tall màx. 40 cm Gruix 6,50 cm
G-5 - Tall màx. 50 cm Gruix 6,50 cm

Tallen tota mena de rajoles de terratzo i de formigó,
maons, marbre, refractari i pedra normal.