Castellano Català
Edo Maquinaria
Edo Maquinaria
LloguerLloguer

Puntals Telescòpics/Producte en Lloguer
(*) La imatge mostrada podria no correspondre exactament amb el producte
Veure imatge detallada

Puntals Telescòpics
Producte en LloguerSol-licitar  

Característiques tècniques
- Puntal de 1 m obert 1,40 m tancat 0,95 m
- Puntal de 3 m obert 3,00 m tancat 1,74 m
- Puntal de 4 m obert 4,00 m tancat 2,24 m
- Puntal de 5 m obert 5,00 m tancat 2,78 m